Aby byla tato funkce povolena, musí být web Webex a uživatelé propojeni s ovládacím centrem.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu >.

2

Přejděte na Naplánovat možnosti schůzky a zaškrtněte políčko Povolit uživatelům povolit komukoli s hostitelským účtem na tomto webu nebo komukoli, kdo se připojí z ověřeného videozařízení Cisco v této organizaci, hostit své naplánované schůzky nebo schůzky v osobní místnosti.

3

Klikněte na tlačítko Aktualizovat.

4

(Nastavení koncového uživatele) Požádejte uživatele, aby přešel na web Webex a umožnil ostatním zahájit schůzky v osobní místnosti z videozařízení bez kódu PIN.

5

(Nastavení koncového uživatele) Požádejte uživatele, aby vybranou a použil uloženou šablonu pro budoucí schůzky. Viz Vytvoření a uložení šablony pro připojení ke schůzkám bez kódu PIN.

Zpřístupnění šablony na vašem webu

Nastavení výchozí šablony plánování schůzek Webex:

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na konfigurační > schůzky Webex.

2

Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.

3

Ve sloupci Nastavit jako výchozí vyberte šablonu, ze které se má vytvořit výchozí šablona.

4

Vyberte možnost Aktualizovat nastavení webu.