Witryna sieci Webex i użytkownicy muszą być połączeni z centrum sterowania, aby włączyć tę funkcję.

1

Zaloguj się do administracji witryną Webex i przejdź do pozycji Konfiguracja > Typowe ustawienia witryny >Opcje.

2

Przewiń do pozycji Zaplanuj opcje spotkania i zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na zezwalanie wszystkim osobom z kontem hosta w tej witrynie lub osobom dołączającym z uwierzytelnionego urządzenia wideo Cisco w tej organizacji na organizowanie zaplanowanych spotkań lub spotkań w pokoju osobistym.

3

Kliknij opcję Aktualizuj.

4

(Ustawienia użytkownika końcowego) Poproś użytkownika, aby przejść do witryny Webex i zezwolić innym na rozpoczynanie moich osobistych spotkań w pokoju z urządzenia wideo bez kodu PIN.

5

(Ustawienia użytkownika końcowego) Poproś użytkownika, aby wybrał zapisany szablon i użył go na potrzeby przyszłych spotkań. Zobacz Tworzenie i zapisywanie szablonu dołączania do spotkań bez kodu PIN.

Udostępnianie szablonu w witrynie

Aby ustawić domyślny szablon planowania spotkań Webex:

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Webex Meetings.

2

Przewiń w dół do opcji Standardowe szablony harmonogramów.

3

W kolumnie Ustaw jako domyślne wybierz szablon, który ma być szablonem domyślnym.

4

Wybierz opcję Zaktualizuj ustawienia witryny.