Din Webex webbplats och användare måste vara länkade till Control Hub för att aktivera den här funktionen.

1

Logga in på Webex Webbplatsadministration och går till konfiguration > allmänna webbplats inställningar > alternativ.

2

Bläddra till Schemalägg Mötes alternativ och markera Tillåt användare för att låta någon som har ett värdkonto på den här webbplatsen eller någon som deltar via en autentiserad Cisco-videoenhet i den här organisationen vara värd för en kryss ruta för schemaläggning av möten i personliga rum .

3

Klicka på Uppdatera.

4

(Avsluta användar inställningar) Be användaren att öppna Webex-webbplatsen och tillåta andra att starta mitt personliga rum-möten från en video enhet utan PIN-kod.

5

(Avsluta användar inställningar) Be användaren att välja och använda den sparade mallen för framtida möten. Se skapa och spara en mall för att delta i möten utan PIN-kod.

Göra mallen tillgänglig på din-webbplats

Så här ställer du in standardmall för Webex Meetings schemaläggning:

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och fortsätt med konfigurations > Webex Meetings.

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

I kolumnen ange som standard väljer du den mall som ska vara standard mal len.

4

Välj Uppdatera webbplatsinställningar.