1

Na levém navigačním panelu vyberte Schůzky a pak povolte možnost Zobrazit předchozí schůzky.

2

Zvolte rozsah dat z kalendáře a klikněte na OK . Seznam se aktualizuje tak, aby zahrnoval dokončené schůzky z libovolného vybraného dne.