1

Vælg Møder fra venstre side navigationsbjælke, og aktiver derefter valgmuligheden Vis tidligere møder.

2

Vælg et interval af datoer fra kalenderen, og klik derefter på Ok . Listen opdateres, så den omfatter afsluttede møder fra enhver af de dage, du har valgt.