1

Wybierz pozycję Spotkania z lewego paska nawigacyjnego, a następnie włącz opcję Pokaż wcześniejsze spotkania.

2

Wybierz zakres dat z kalendarza, a następnie kliknij przycisk Ok . Lista zostanie zaktualizowana w celu uwzględnienia ukończonych spotkań z dowolnego wybranego dnia.