Nastavení konverzačních skupin

V nástroji Project Workplace najdete příklady a doporučení, které vám pomohou naplánovat nastavení videokonferenční místnosti. Nástroj Project Workplace naleznete zde.

Instalační příručky a výkresy CAD

Instalační příručky

Tištěné montážní pokyny jsou součástí produktu, nebo je můžete stáhnout zde:

Nákresy CAD

Přesné rozměry zařízení získáte na výkresech CAD:

Instalační příručka

Tištěné montážní pokyny jsou součástí produktu, nebo je můžete stáhnout zde:

Instalační příručka

Tištěné montážní pokyny jsou součástí produktu, nebo je můžete stáhnout zde: