Soba postavljena

U alatki "Radno mesto projekta" možete pronaći primere i preporuke koje vam pomažu da isplanirate kako da podesite prostoriju za video konferencije. Alatku "Radno mesto projekta" možete pronaći ovde.

Vodiči za instalaciju i CAD crteži

Uputstvo za instalaciju

Štampana uputstva za instalaciju možete pronaći sa proizvodom ili ih možete preuzeti ovde:

Uputstvo za instalaciju

Štampana uputstva za instalaciju možete pronaći sa proizvodom ili ih možete preuzeti ovde: