החדר מסודר

בכלי Project Workplace תוכל למצוא דוגמאות והמלצות שיסייעו לך לתכנן כיצד להגדיר חדר ועידות וידאו. תוכל למצוא את הכלי Project Workplace כאן.

מדריכי התקנה ושרטוטי CAD

מדריכי התקנה

ניתן להוריד את הוראות ההתקנה כאן:

סקירה כללית של חלקי חילוף

אם אתה זקוק לחלקי חילוף עבור המכשיר שלך, עיין ברשימת חלקי החילוף.

שרטוטי CAD

לקבלת מידות מדויקות עבור המכשיר שלך, עיין בשרטוטי CAD:

מדריכי התקנה

תוכל למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

סקירה כללית של חלקי חילוף

אם אתה זקוק לחלקי חילוף עבור המכשיר שלך, עיין ברשימת חלקי החילוף.

שרטוטי CAD

לקבלת מידות מדויקות עבור המכשיר שלך, עיין בשרטוטי CAD:

מדריכי התקנה

תוכל למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

שרטוטי CAD

לקבלת מידות מדויקות עבור המכשיר שלך, עיין בשרטוטי CAD:

מדריך התקנה

תוכל למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

מדריכי התקנה

תוכל למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

שרטוטי CAD

לקבלת מידות מדויקות עבור המכשיר שלך, עיין בשרטוטי CAD:

מדריכי התקנה

תוכל למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

שרטוטי CAD

לקבלת מדידות מדויקות של המכשיר שלך, עיין בשרטוטי CAD:

מדריכי התקנה

תוכל למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

שרטוטי CAD

לקבלת מידות מדויקות עבור המכשיר שלך, עיין בשרטוטי CAD:

מדריכי התקנה

תוכל למצוא את הוראות ההתקנה המודפסות עם המוצר, או להוריד אותן כאן:

שרטוטי CAD

לקבלת מידות מדויקות עבור המכשיר שלך, עיין בשרטוטי CAD: