Usporiadanie izieb

V nástroji Project Workplace nájdete príklady a odporúčania, ktoré vám pomôžu naplánovať spôsob nastavenia miestnosti na videokonferencie. Nástroj Project Workplace nájdete tu.

Inštalačné príručky a CAD výkresy

Inštalačné príručky

Tlačený návod na inštaláciu nájdete spolu s produktom alebo si ho môžete stiahnuť tu:

Prehľad náhradných dielov

Ak potrebujete náhradné diely pre svoje zariadenie, pozrite sa na zoznam náhradných dielov.

Výkresy CAD

Presné rozmery pre vaše zariadenie nájdete vo výkresoch CAD:

Inštalačné príručky

Tlačený návod na inštaláciu nájdete spolu s produktom alebo si ho môžete stiahnuť tu:

CAD výkresy

Presné merania pre vaše zariadenie nájdete vo výkresoch CAD:

Sprievodca inštaláciou

Tlačený návod na inštaláciu nájdete spolu s produktom alebo si ho môžete stiahnuť tu:

Inštalačná príručka

Tlačený návod na inštaláciu nájdete spolu s produktom alebo si ho môžete stiahnuť tu:

Inštalačná príručka

Tlačený návod na inštaláciu nájdete spolu s produktom alebo si ho môžete stiahnuť tu: