1

V záhlaví aplikace klikněte na Nastavit stav.

2

Vyberte stav ze seznamu nebo zadejte svůj stav v okně Jaký je váš stav?

Do seznamu můžete přidat až pět možností stavu, aby byly rychle dostupné. Každý stav má maximální délku 75 znaků a může také obsahovat emodži.

3

V rozevíracím výběru Vymazat po rozbalovacím rozevíracím výběru vyberte z následujících možností:

  • Výběrem času ze seznamu vyberte, kdy má být váš stav vymazán.

  • Klikněte na Nastavit čas a vyberte konkrétní datum ačas.


     

    Stav můžete nastavit maximálně na 7 dní nebo minimálně na 30 minut.

4

Klikněte na položku Uložit.


 

Pokud chcete odebrat vybraný stav, klikněte na Vymazat.

1

Klepněte na svůj profilový obrázeka potom klepněte na Nastavit stav.

2

Vyberte stav ze seznamu nebo klepnutím na textové pole vytvořte nový stav.

Do seznamu můžete přidat až 5 možností stavu, aby byly rychle k dispozici. Každý stav má maximální délku 75 znaků a může také obsahovat emoji.

3

Klepnutím na Vymazat po nastavení času, kdy se má váš stav vymazat, vyberte z následujících možností:

  • Vyberte čas ze seznamu.

  • Klepnutím na Nastavit čas vyberte konkrétní datum a čas.


 

Stav můžete nastavit maximálně na 7 dní nebo minimálně na 30 minut.

4

Potom klepněte na Hotovo.

1

Klepněte na svůj profilový obrázeka potom klepněte na Nastavit stav.

2

Vyberte stav ze seznamu nebo klepnutím na textové pole vytvořte nový stav.

Do seznamu můžete přidat až 5 možností stavu, aby byly rychle k dispozici. Každý stav má maximální délku 75 znaků a může také obsahovat emoji.

3

Klepnutím na Vymazat po nastavení času, kdy se má váš stav vymazat, vyberte z následujících možností:

  • Vyberte čas ze seznamu.

  • Klepnutím na Nastavit čas vyberte konkrétní datum a čas.


 

Stav můžete nastavit maximálně na 7 dní nebo minimálně na 30 minut.

4

Poté klepněte na .