1

V záhlaví aplikace klikněte na možnost Nastavit stav.

2

Vyberte stav ze seznamu nebo zadejte svůj stav do okna Jaký je váš stav?.

Do seznamu můžete přidat až pět možností stavu, aby byly rychle dostupné. Každý stav má maximální délku 75 znaků a může obsahovat i emoji.

3

V rozevíracím seznamu Vymazat po vyberte z následujících možností:

  • Vyberte čas ze seznamu, kdy chcete svůj stav vymazat.

  • Kliknutím na možnost Nastavit čas zvolte konkrétní datum a čas.


     

    Stav můžete nastavit maximálně na 7 dní nebo minimálně na 30 minut.

4

Klikněte na možnost Uložit.


 

Chcete-li odebrat vybraný stav, klikněte na Vymazat.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek a pak na Nastavit stav.

2

Vyberte ze seznamu stav nebo klepnutím na textové pole vytvořte nový stav.

Do seznamu můžete přidat až 5 možností stavu, aby byly rychle dostupné. Každý stav má maximální délku 75 znaků a může také obsahovat emoji.

3

Klepnutím na možnost Vymazat po nastavte čas pro vymazání vašeho stavu, zvolte jednu z následujících možností:

  • Vyberte čas ze seznamu.

  • Klepnutím na možnost Nastavit čas zvolte konkrétní datum a čas.


 

Stav můžete nastavit maximálně na 7 dní nebo minimálně na 30 minut.

4

Poté klepněte na možnost Hotovo.

1

Klepněte na svůj profilový obrázek a pak na Nastavit stav.

2

Vyberte stav ze seznamu nebo klepnutím na textové pole vytvořte nový stav.

Do seznamu můžete přidat až 5 možností stavu, aby byly rychle dostupné. Každý stav má maximální délku 75 znaků a může také obsahovat emoji.

3

Klepnutím na možnost Vymazat po nastavte čas pro vymazání vašeho stavu, zvolte jednu z následujících možností:

  • Vyberte čas ze seznamu.

  • Klepnutím na možnost Nastavit čas zvolte konkrétní datum a čas.


 

Stav můžete nastavit maximálně na 7 dní nebo minimálně na 30 minut.

4

Poté klepněte.