1

V hlavičke aplikácie kliknite na Nastavte stav.

2

Vyberte stav zo zoznamu alebo zadajte svoj stav do Aký je váš stav? okno.

Do zoznamu môžete pridať až päť možností stavu, aby boli rýchlo dostupné. Každý stav má maximálnu dĺžku 75 znakov a môže zahŕňať aj emotikony.

3

V Po vymazaní v rozbaľovacej ponuke vyberte z nasledujúcich možností:

  • Vyberte, kedy chcete, aby sa váš stav vymazal, výberom času zo zoznamu.

  • Kliknite Nastavte časna výber konkrétneho dátumu a času.


     

    Môžete nastaviť stav na maximálne 7 dní alebo minimálne 30 minút.

4

Kliknite Uložiť.


 

Ak chcete odstrániť vybraný stav, kliknite jasný.

1

Klepnite na svoje profilový obrázoka potom klepnite na Nastavte stav.

2

Vyberte stav zo zoznamu alebo klepnutím na textové pole vytvorte nový stav.

Do zoznamu môžete pridať až 5 možností stavu, aby boli rýchlo dostupné. Každý stav má maximálnu dĺžku 75 znakov a môže obsahovať aj emotikony.

3

Klepnite Po vymazaní ak chcete nastaviť čas vymazania stavu, vyberte si z nasledujúcich možností:

  • Vyberte čas zo zoznamu.

  • Klepnite Nastavte čas na výber konkrétneho dátumu a času.


 

Môžete nastaviť stav na maximálne 7 dní alebo minimálne 30 minút.

4

Potom klepnite na hotový.

1

Klepnite na svoje profilový obrázoka potom klepnite na Nastavte stav.

2

Vyberte stav zo zoznamu alebo klepnutím na textové pole vytvorte nový stav.

Do zoznamu môžete pridať až 5 možností stavu, aby boli rýchlo dostupné. Každý stav má maximálnu dĺžku 75 znakov a môže obsahovať aj emotikony.

3

Klepnite Po vymazaní ak chcete nastaviť čas vymazania stavu, vyberte si z nasledujúcich možností:

  • Vyberte čas zo zoznamu.

  • Klepnite Nastavte čas na výber konkrétneho dátumu a času.


 

Môžete nastaviť stav na maximálne 7 dní alebo minimálne 30 minút.

4

Potom klepnite na.