1

U zaglavlju aplikacije kliknite na " Podesi status".

2

Izaberite status sa liste ili unesite status u prozorU "Šta je vaš status ".

Na listu možete dodati do pet opcija statusa, tako da budu brzo dostupne. Svaki status ima najviše maksimalna dužina od 75 znakova, a može i da uključuje emodži.

3

U padajućoj listi "Obriši" nakon padajuće liste izaberite neku od sledećih opcija:

  • Izaberite kada želite da se vaš status obriše, tako što ćete izabrati vreme sa liste.

  • Kliknite na "Podesi vreme" da biste izabrali određenu datum i vreme.


     

    Status možete da podesite najviše 7 dana ili najmanje 30 minuta.

4

Kliknite na Sačuvaj.


 

Da biste uklonili izabrani status, kliknite na "Obriši ".

1

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite " Postavi status".

2

Izaberite status sa liste ili dodirnite tekstualno polje biste kreirali novi status.

Na listu možete dodati do 5 opcija statusa, tako da su brzo dostupne. Svaki status ima najviše maksimalna dužina od 75 znakova, a može i da uključi emodži.

3

Dodirnite "Obriši " nakon što biste postavili vreme za brisanje statusa, izaberite neku od sledećih opcija:

  • Izaberite vreme sa liste.

  • Dodirnite "Podesite vreme " da biste izabrali određenu datum i vreme.


 

Status možete da podesite najviše 7 dana ili najmanje 30 minuta.

4

Onda dodirnite opciju Gotovo.

1

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite " Postavi status".

2

Izaberite status sa liste ili dodirnite tekstualno polje biste kreirali novi status.

Na listu možete dodati do 5 opcija statusa, tako da su brzo dostupne. Svaki status ima najviše maksimalna dužina od 75 znakova, a može i da uključi emodži.

3

Dodirnite "Obriši " nakon što biste postavili vreme za brisanje statusa, izaberite neku od sledećih opcija:

  • Izaberite vreme sa liste.

  • Dodirnite "Podesite vreme " da biste izabrali određenu datum i vreme.


 

Status možete da podesite najviše 7 dana ili najmanje 30 minuta.

4

Zatim dodirnite.