1

U zaglavlju aplikacije izaberite stavku Postavi status.

2

Izaberite status sa liste ili unesite svoj status u prozor "Koji je vaš status".

Na listu možete da dodate do pet opcija statusa tako da budu brzo dostupne. Svaki status ima maksimalnu dužinu od 75 znakova, a može da sadrži i emoji.

3

U padajućem padajućem padajućem padajuću lista odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Izaberite kada želite da se vaš status obriši tako što ćete odabrati vreme sa liste.

  • Kliknite na dugme"Postavi vreme" da biste odabrali određeni datum i vreme.


     

    Status možete da postavite najviše 7 dana ili minimum 30 minuta.

4

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Kliknite na dugme "Obriši" da biste uklonili izabranistatus.

1

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite Postavi status.

2

Izaberite status sa liste ili dodirnite okvir za tekst da biste kreirali novi status.

Na listu možete da dodate do 5 opcija statusa, tako da one budu brzo dostupne. Svaki status ima maksimalnu dužinu od 75 znakova, a može da sadrži i emoji.

3

Tapnite na dugme Obriši posle da biste odredili vreme za brisanje statusa, odaberite neki od sledećih načina:

  • Izaberite vreme sa liste.

  • Tapnite na dugme "Podesi vreme" da biste odabrali određeni datum i vreme.


 

Status možete da postavite najviše 7 dana ili minimum 30 minuta.

4

Zatim, dodirniteGotovo.

1

Dodirnite sliku profila, a zatim dodirnite Postavi status.

2

Izaberite status sa liste ili dodirnite okvir za tekst da biste kreirali novi status.

Na listu možete da dodate do 5 opcija statusa, tako da one budu brzo dostupne. Svaki status ima maksimalnu dužinu od 75 znakova, a može da sadrži i emoji.

3

Tapnite na dugme Obriši posle da biste odredili vreme za brisanje statusa, odaberite neki od sledećih načina:

  • Izaberite vreme sa liste.

  • Tapnite na dugme "Podesi vreme" da biste odabrali određeni datum i vreme.


 

Status možete da postavite najviše 7 dana ili minimum 30 minuta.

4

Zatim dodirnite .