Software Cisco VXME a správa zařízení

Volič zařízení

Software Cisco Virtualization Experience Media Edition (VXME) obsahuje komponentu nazývanou Volič zařízení. Selektor zařízení představuje nabídku, kterou můžete použít ke správě kamer, reproduktorů, mikrofonů a upozornění na vyzvánění. Momentálně aktivní zařízení si můžete zobrazit nebo je změnit. Seznam reproduktorů se zobrazí nejprve v nabídce a bude následován seznamy mikrofonů, vyzváněcích zařízení a fotoaparátů.

Ikona Volič zařízení () se zobrazí v oznamovací oblasti (systémový panel) v pravém spodním rohu obrazovky. Některé ikony, včetně selektoru zařízení, lze skrýt. Kliknutím na šipku nahoru v oznamovací oblasti zobrazíte skryté ikony.

Po připojení nového zařízení se v oznamovací oblasti zobrazí zpráva „Nalezeno nové zařízení“ a nové zařízení se aktivuje.

Při odpojení zařízení se v oznamovací oblasti zobrazí zpráva „Odpojené zařízení“. Další zařízení v seznamu předvoleb (Soubor > Možnosti > Zvuk > Rozšířené) se aktivuje.

Použití voliče zařízení

Použijte nabídku Volič zařízení k zobrazení výběrů aktivního zařízení nebo vyberte jiný aktivní fotoaparát, reproduktor, mikrofon nebo upozornění na vyzvánění. Musíte mít připojeno více zařízení.

  1V oznamovací oblasti systému Windows klikněte na ikonu Volič zařízení.

  Zaškrtávací znaménka označují zvolená zařízení.

  2 Kliknutím na zařízení (fotoaparát nebo zvukové) ho aktivujte.
  3Klikněte kamkoliv kromě ikony Volič zařízení a nabídku uzavřete.

  Úprava nastavení pro Bluetooth zařízení Jabra

  Většina Bluetooth zařízení Jabra zavádí krátkou prodlevu při přenosu zvukové cesty (přibližně 1 až 3 sekundy). U podporovaných Bluetooth zařízení Jabra můžete prodlevu odstranit změnou nastavení zařízení v aplikaci Jabra Direct. Další informace naleznete na webu http://www.jabra.com.

  Než začnete

  Musí být nainstalovaná aplikace Jabra Direct.

   1Otevřete aplikaci Jabra Direct.
   2 Klikněte na zařízení Jabra, pro které chcete nastavení upravit.
   3Klikněte na položku Nastavení.
   4Kliknutím rozbalte položku Softwarový telefon (PC).
   5Ze seznamu Preferovaný softwarový telefon vyberte aplikaci Cisco Jabber.
   6Nastavte položku Otevřít telefonní linku na možnost Zap.
   7Nastavte položku Zvuk počítače na možnost Vyp.
   8Klikněte na tlačítko Použít.

   Sluchátka a vyzváněcí tóny

   U některých bezdrátových sluchátek nemusíte slyšet vyzváněcí tón u příchozích hovorů, jelikož bezdrátové spojení spojující zařízení není otevřeno. Chcete-li otevřít bezdrátové spojení, stiskněte tlačítko odpovědi na volání na sluchátku.

     

   Některá sluchátka přehrávají vlastní interní tón.

   Přepínací fotoaparáty

   Software Cisco VXME stanovuje kvalitu videa na začátku hovoru. Pokud zahájíte hovor s podporovaným fotoaparátem s vysokým rozlišením (HD) a pak přepnete na fotoaparát se standardním rozlišením, dojde k ovlivnění kvality videa. Doporučujeme přepínat fotoaparáty mezi hovory.

   Byl tento článek užitečný?