Program Cisco VXME i zarządzanie urządzeniami

Selektor urządzeń

Program Cisco Virtualization Experience Media Edition (VXME) zawiera składnik o nazwie Selektor urządzeń. Selektor urządzeń to menu umożliwiające zarządzanie kamerami, głośnikami, mikrofonami i alertami połączeń przychodzących. Możesz wyświetlić aktualnie aktywne urządzenia lub zmienić je. W menu wyświetlana jest najpierw lista głośników, a następnie listy mikrofonów, dzwonków i kamer.

Ikona Selektora urządzeń () jest wyświetlana w obszarze powiadomień (zasobnik systemowy) w prawym dolnym rogu ekranu. Niektóre ikony, w tym ikonę Selektora urządzeń, można ukryć. Kliknij strzałkę w górę w obszarze powiadomień, aby wyświetlić ukryte ikony.

Po podłączeniu nowego urządzenia w obszarze powiadomień wyświetlany jest komunikat "Znaleziono nowe urządzenie" i nowe urządzenie staje się aktywne.

W obszarze powiadomień wyświetlany jest komunikat "Urządzenie zostało odłączone". Kolejne urządzenie na liście preferencji (Plik > Opcje > Audio > Zaawansowane) staje się aktywne.

Korzystanie z selektora urządzeń

Użyj menu Selektor urządzeń, aby wyświetlić wybrane aktywne urządzenia lub wybrać inną aktywną kamerę, głośnik, mikrofon lub alert połączeń przychodzących. W tym celu musi być podłączonych wiele urządzeń.

  1 W obszarze powiadomień systemu Windows kliknij ikonę Selektor urządzeń.

  Znaczniki wyboru wskazują wybrane urządzenia.

  2 Kliknij urządzenie (kamerę lub urządzenie audio), aby je aktywować.
  3 Kliknij w dowolnym miejscu poza ikoną menu Selektor urządzeń, aby zamknąć to menu.

  Dostosowywanie ustawień urządzeń Bluetooth Jabra

  W przypadku większości urządzeń Bluetooth Jabra występuje krótkie opóźnienie przed rozpoczęciem odtwarzania ścieżki audio (od około 1 do 3 sekund). Dla obsługiwanych urządzeń Bluetooth Jabra można wyeliminować to opóźnienie, zmieniając ustawienia urządzeń w programie Jabra Direct. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę http://www.jabra.com.

  Zanim rozpoczniesz

  Program Jabra Direct musi być zainstalowany.

   1Otwórz program Jabra Direct.
   2 Kliknij urządzenie Jabra, którego ustawienia chcesz zmienić.
   3Kliknij opcję Ustawienia.
   4 Kliknij opcję Program telefoniczny (PC), aby ją rozwinąć.
   5 Na liście Preferowany program telefoniczny wybierz program Cisco Jabber.
   6Dla opcji Otwórz linię telefoniczną wybierz ustawienie Włączone.
   7Dla opcji Dźwięk komputera wybierz ustawienie Wyłączone.
   8Kliknij Zastosuj.

   Zestawy nagłowne i sygnały dzwonienia

   W przypadku niektórych bezprzewodowych zestawów nagłownych dzwonek połączeń przychodzących może nie być odtwarzany, ponieważ połączenie bezprzewodowe z urządzeniem nie jest otwarte. Ab otworzyć połączenie bezprzewodowe, naciśnij przycisk odbierania połączenia na zestawie nagłownym.

     

   W niektórych zestawach nagłownych odtwarzany jest ich wewnętrzny sygnał dźwiękowy.

   Przełączanie kamer

   Program Cisco VXME określa jakość wideo podczas nawiązywania połączenia. Jeśli połączenie zostanie nawiązane przy użyciu obsługiwanej kamery wideo w wysokiej rozdzielczości (HD), a następnie przełączone na kamerę wideo w standardowej rozdzielczości, będzie to mieć wpływ na jakość wideo. Zalecamy zmianę kamer między połączeniami.

   Czy ten artykuł był pomocny?