Hostitel schůzky může vaše video zastavit, pokud jste museli ustoupit nebo pokud je na pozadí něco rušivého.

Video je ve výchozím nastavení zapnuté, když se připojíte ke schůzce nebo hovoru, takže se zobrazí šedá ikona .

Pokud chcete video vypnout, klikněte na . Když se ikona zbarví červeně , můžete říct, že je video vypnuté .


Webex App podporuje různé možnosti volání a videa , v závislosti na tom, jak je váš účet nastaven.

Než se připojíte ke schůzce nebo hovoru, můžete se připojit bez videa, klikněte a zvolte Žádné video . Pokud se rozhodnete připojit k videu, zobrazí se modrá ikona označující, že je vaše video zapnuté.

Pokud chcete video vypnout, klikněte na . Můžete říct, že video je vypnuté, když ikona zešedne .

Pokud chcete, můžete video vypnout před voláním nebo přijetím hovoru nebo připojením ke schůzce. Další podrobnosti najdete v tématu Připojení ke schůzce nebo hovor pouze se zvukem.