Hostitel schůzky může zastavit vaše video, pokud jste museli odstoupit nebo pokud je na pozadí něco rušivého.

Vaše video je při připojení ke schůzce nebo hovoru ve výchozím nastavení zapnuté, takže uvidíte šedou ikonu .

Chcete-li video vypnout, klikněte na tlačítko. Můžete říci, že vaše video je vypnuté, když se ikona změní na červenou.


 

Aplikace Webex podporuje různé možnosti volání a videa, v závislosti na nastavení vašeho účtu.

Ve schůzce nebo hovoru klepněte na možnostpro vypnutí videa. Můžete říci, že vaše video je vypnuté, když se ikona změní na červenou.

Pokud chcete, můžete vypnout video před uskutečněním nebo přijetím hovoru nebo připojením ke schůzce. Další podrobnosti najdete v části Připojení ke schůzce nebo hovoru pouze se zvukem nebo přijetí hovoru .

Než se připojíte ke schůzce nebo hovoru, můžete se připojit bez videa, klikněte na a zvolte Žádné video. Pokud se rozhodnete připojit pomocí videa, uvidíte modrou ikonu označující zapnuté video.

Chcete-li video vypnout, klikněte na tlačítko. Můžete říci, že vaše video je vypnuté, když se ikona změní na šedou.

Pokud chcete, můžete vypnout video před uskutečněním nebo přijetím hovoru nebo připojením ke schůzce. Další podrobnosti najdete v části Připojení ke schůzce nebo hovoru pouze se zvukem.