De host van de vergadering kan uw video stoppen als u weg moet gaan of als er iets afleidend is op uw achtergrond.

Uw video is standaard ingeschakeld wanneer u deel neemt aan een vergadering of een gesprek, waardoor er een grijs pictogram wordt weergegeven.

Klik op om uw video uit te schakelen. U kunt zien dat uw video is uitgeschakeld wanneer het pictogram rood wordt.


De Webex-app ondersteunt verschillende gespreks- envideo-opties, afhankelijk van hoe uw account is ingesteld.

Voordat u deel gaat nemen aan een vergadering of gesprek kunt u ervoor kiezen om deel te nemen zonder video, klikt u op en kiest u Geen video. Als u ervoor kiest deel te nemen met video, wordt er een blauw pictogram weergegeven om aan te geven dat uw video is aan.

Klik op om uw video uit te schakelen. U kunt zien dat uw video is uitgeschakeld als het pictogram grijs wordt.

U kunt uw video uitschakelen voordat u een oproep doet of aan een vergadering deelt of deze beantwoordt. Zie Deelnemen aan een vergadering of gesprek met alleen audio voor meer informatie.