Møteverten kan stoppe videoen din hvis du går vekk et øyeblikk eller hvis det er noe distraherende i bakgrunnen din.

Videoen er aktivert som standard når du blir med i et møte eller en samtale, så du ser et grått ikon .

Hvis du vil deaktivere videoen, klikker du på . Du kan se at videoen er slått av når ikonet blir rødt .


Webex støtter ulike samtale- og videoalternativer, avhengig av hvordan kontoen din er konfigurert.

Før du blir med i et møte eller en samtale, kan du velge å bli med uten video, klikke på og velge Ingen video. Hvis du velger å bli med i en video, ser du et blått ikon som angir at videoen er på.

Hvis du vil deaktivere videoen, klikker du på . Du kan se at videoen er deaktivert når ikonet blir grått .

Hvis du foretrekker det, kan du deaktivere videoen før du foretar eller svarer på en samtale eller blir med i et møte. Se Bli med i et møte eller en samtale med kun lyd på Cisco Webex hvis du vil ha mer informasjon.