Konferencija organizator sastanka zaustaviti video ako morate da se udanite ili ako nešto ometa pozadinu.

Video prenos je podrazumevano uključen kada se pridružite sastanku ili pozivu, tako da ćete videti sivu ikonu .

Da biste isključili svoj video prenos, kliknite. Možete da kažete da je video prenos isključen kada ikona postane crvena.


 

Aplikacija Webex podržava različite opcije poziva i video prenosa, u zavisnosti od toga kako je podešen nalog.

Pre nego što se pridružite sastanku ili pozivu, možete da odaberete da se pridružite bez video prenosa, kliknite i izaberite "Bez video prenosa". Ako odaberete da se pridružite video prenosu, videćete plavu ikonu koja označava da je vaš video prenos uključen.

Da biste isključili svoj video prenos, kliknite. Možete da kažete da je video prenos isključen kada ikona postane siva.

Ako želite, možete da isključite video pre nego što uputite poziv ili odgovorite na poziv ili se pridružite sastanku. Više detalja potražite u članku Pridruživanje sastanku ili pozivu samo putem zvuka.