1

V klientovi vyberte položku Konverzace Místnosti > Filtry a pak vyberte možnost Vytvořit filtr.

2

Nastavte filtru popisek a pak definujte kritéria filtru. Konverzační místnosti můžete filtrovat pomocí až tří klíčových slov nebo podle uživatelského jména. Musíte definovat alespoň jedno klíčové slovo nebo uživatelské jméno odesilatele, ale můžete určit odesilatele a až tři klíčová slova.

3

Zvolte možnost Vytvořit.

Výsledky jsou uvedeny na kartě Filtr s číslem uvádějícím, kolik nezobrazených výsledků bylo nalezeno. Výsledky se aktualizují automaticky při vytvoření každé nové shody pro váš filtr. Když máte ve svém filtru shody, můžete kliknout na shodu filtru, a otevřít tak historii konverzace v místnostech , kde byly shody nalezeny.