1

U klijentu izaberite stavku Sobe za ćaskanje > filtere, a zatim izaberite stavku Kreiraj filter.

2

Dajte filteru oznaku, a zatim definišite kriterijume filtera. Sobe za ćaskanje možete filtrirati koristeći do tri ključne reči ili po korisničkom imenu. Morate definisati najmanje jednu ključnu reč ili korisničko ime pošiljaoca, ali možete navesti pošiljaoca i do tri ključne reči.

3

Izaberite stavku Kreiraj.

Rezultati su navedeni na kartici "Filter", sa brojem koji označava koliko je rezultata pronađeno da niste pročitali. Rezultati se automatski ažuriraju svaki put kada se napravi novo podudaranje filtera. Kada imate podudaranja na filteru, možete kliknuti na podudaranje filtera da biste otvorili istoriju ćaskanja u prostorijama u kojima su pronađena podudaranja.