1

U klijentu odaberite sobe za Chat > filtre , a zatim odaberite Stvori filtar.

2

Dajte filtar oznaku i zatim definirajte kriterije filtriranja. Možete filtrirati chat sobe pomoću do tri ključne riječi ili putem korisničkog imena. Morate definirati barem jednu ključnu riječ ili korisničko ime pošiljatelja, ali možete navesti pošiljatelja i do tri ključne riječi.

3

Odaberite Stvori.

Rezultati su popisani na kartici filtar, s brojem koji označava koliko je rezultata utvrđeno da niste pročitali. Rezultati se automatski ažuriraju svaki put kada se učini nova podudarnost za vaš filtar. Kada imate podudarnosti na svom filtru, možete kliknuti na filtar Match kako biste otvorili povijest chat u sobama u kojima su pronađene utakmice.