1

בלקוח, בחר חדרי צ'אט > מסנניםולאחר מכן בחר צור מסנן.

2

תן למסנן תווית ולאחר מכן הגדר את קריטריוני המסנן. ניתן לסנן חדרי צ'אט באמצעות עד שלוש מילות מפתח או לפי שם משתמש. עליך להגדיר לפחות מילת מפתח אחת או את שם המשתמש של השולח, אך באפשרותך לציין את השולח ועד שלוש מילות מפתח.

3

בחר צור.

התוצאות מפורטות בכרטיסיה סינון , עם מספר המציין כמה תוצאות נמצאו שלא קראת. התוצאות מתעדכנות באופן אוטומטי בכל פעם שמתבצעת התאמה חדשה למסנן. כשיש לך התאמות במסנן, אתה יכול ללחוץ על התאמת המסנן כדי לפתוח את היסטוריית הצ'אט בחדרים שבהם נמצאו ההתאמות.