Schůzky

1

Výběrem možnosti Účastníci otevřete panel Účastníci.

2

Klikněte na Seřadit podle zdvižených rukou.

Účastníci, kteří zvedli ruce, jsou automaticky přesunuti do horní části panelu Účastníci a seřazeni v pořadí, ve kterém zvedli ruce. Hostitel, spoluhostitel a prezentující zůstávají v horní části seznamu.
3

Pokud jste hostitelem nebo spoluhostitelem, můžete snížit ruku účastníka nebo snížit všechny zvednuté ruce.

  • Chcete-li spustit ruku účastníka, který zvedl ruku, najeďte myší na zdviženou ruku v panelu Účastníci a klikněte na Dolní rukunebo klikněte pravým tlačítkem myši na jméno účastníka a klikněte na Dolní ruka.
  • Chcete-li snížit všechny zvednuté ruce, klikněte pravým tlačítkem myši na jméno libovolného účastníka a klikněte na Tlačítko Dolní všechny ruce.

Mobil

Tato funkce je k dispozici pro schůzky, školení a události. U událostí mohou seznam účastníků seřadit pouze panelisté, protože události z mobilní aplikace nemůžete hostit.

1

Klepnutím otevřete panel Účastníci.

2

Klepněte na Seřadit podle > Zvednuté ruce.

Účastníci, kteří zvedli ruce, jsou automaticky přesunuti na začátek seznamu účastníků a seřazeni v pořadí, ve kterém zvedli ruce.


 

Hostitel a prezentující zůstávají v horní části seznamu.