1

Přejděte https://settings.webex.com a vyberte Volání Webex.

2

Z portálu Calling User Portal přejděte na Nastavení hovorů > Další funkce.

3

Přepněte na Blokovat ID volajícího pro přesměrované hovory.

4

Klikněte na možnost Uložit.

1

Přihlaste se do uživatelského centra a klikněte na tlačítko Nastavení > Volání > Nastavení volání.

2

Přejděte na Blokovat ID volajícího a zapněte přepínač.

3

Klikněte na možnost Uložit.