1

Idite na https://settings.webex.com Webex poziv.

2

U prozoru Pozivanje korisničkog portala pristupite opciji "Podešavanja poziva" > dodatne funkcije.

3

Prebacivanje na blokiranje mog ID-a pozivaoca za prosleđene pozive.

4

Kliknite na Sačuvaj.

1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > Pozivanje > poziva.

2

Idite na opciju "Blokiraj ID pozivaoca " i uključite preklopnik.

3

Kliknite na Sačuvaj.