1

עבור אל https://settings.webex.com ובחר Webex Calling.

2

מפורטל משתמשי השיחות, עבור אל הגדרות שיחה > תכונות נוספות.

3

הפעל את האפשרות חסום את מזהה המתקשר שלי עבור שיחותשהועברו.

4

לחץ על שמור.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל חסום מזהה מתקשר והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

3

לחץ על שמור.