1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do Blokowania identyfikatora rozmówcy i włącz przełącznik.

3

Kliknij opcję Zapisz.