Můžete nastavit úroveň ultrazvuku, který vysílá zařízení Cisco Webex Board. Vaše tabule používá ultrazvuk k detekci zařízení místnosti s aplikací Cisco Webex před spárováním.

Doporučujeme ponechat hlasitost ultrazvuku na výchozí úrovni, pokud nemáte konkrétní potřebu ji upravit. Pokud je úroveň příliš nízká nebo byla vypnuta, zobrazí se zpráva upozornění.

1

Klepněte na název systému v horní části obrazovky a potom na tlačítko Nastavení.

Pokud je úroveň hlasitosti ultrazvuku příliš nízká nebo je vypnutá, zobrazí se pod názvem zařízení desky zpráva upozornění. Klepnutím na tuto zprávu přejdete na rozšířená nastavení.

2

Klepněte na položku Rozšířená nastavení a pomocí posuvníku upravte Hlasitost ultrazvuku.