Du kan kontrollere nivået for ultralyd som ble sendt ut av Cisco Webex Board. Nettbrettet bruker ultralyd for å finne enheter i rommet som kjører Cisco Webex-appen før de sammenkobles.

Vi anbefaler at du lar ultralydvolumet stå på standardnivå, med mindre du har behov for å justere det. Hvis nivået er for lavt eller er slått av, vises det en advarselsmelding.

1

Berør navnet på systemet øverst på skjermen, og berør deretter Innstillinger.

Hvis ultralydvolumnivået er for lavt eller er slått av, vises en advarsel under enhetens navn på nettbrettet. Berør meldingen for å gå rett til de avanserte innstillingene.

2

Berør Avanserte innstillinger og bruk glidebryteren for å justere Ultralydvolumet.