Można kontrolować poziom ultradźwięków emitowanych przez urządzenie Cisco Webex Board. Tablica wykorzystuje ultradźwięki do wykrywania urządzeń w pomieszczeniu, na których działa aplikacja Cisco Webex, przed ich sparowaniem.

Zalecamy pozostawienie głośności ultradźwięków na poziomie domyślnym, chyba że istnieje szczególna potrzeba jej regulacji. Jeśli poziom jest zbyt niski lub został wyłączony, wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

1

Dotknij nazwy systemu w górnej części ekranu i dotknij opcji Ustawienia.

Jeśli poziom głośności ultradźwięków jest zbyt niski lub wyłączony, pod nazwą urządzenia na tablicy wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Stuknij komunikat, aby przejść bezpośrednio do ustawień zaawansowanych.

2

Stuknij opcję Ustawienia zaawansowane i użyj suwaka, aby dostosować głośność ultradźwięków.