Možete kontrolisati nivo ultrazvuka koji emituje vaša Cisco Webex ploča. Vaša tabla koristi ultrazvuk za otkrivanje uređaja u prostoriji koja pokreće aplikaciju Cisco Webex pre uparivanja.

Preporučujemo da ostavite ultrazvuk na podrazumevanom nivou, osim ako imate posebnu potrebu da ga podesite. Ako je nivo prenizak ili je isključen, prikazuje se poruka upozorenja.

1

Dodirnite naziv sistema na vrhu ekrana, a zatim dodirnite Podešavanja.

Ako je nivo jačine zvuka u ultrazvuku prenizak ili isključen, ispod imena uređaja na tabli prikazuje se poruka upozorenja. Dodirnite poruku da biste odmah prešli na napredna podešavanja.

2

Dodirnite Napredne postavke i pomoću klizača podesite jačinu zvuka ultrazvuka.