Pokud požadujete, aby se účastníci zaregistrovali na schůzku nebo událost, můžete před a během relace udělat následující kroky:

 • Zobrazením seznamu účastníků zjistíte, zda se zaregistrovali ke schůzce nebo události.

 • Před připojením ke schůzce nebo události získejte jména účastníků, e-mailové adresy a další informace.

 • Přijměte nebo zamítate jednotlivé žádosti o registraci.

Pokud někoho pozvete na schůzku nebo událost, která vyžaduje registraci, obdrží e-mailovou zprávu s pozvánkou, která obsahuje následující:

 • Informace o schůzce, včetně registračního hesla, pokud ji zadáte.

 • Odkaz pro registraci ke schůzce.

Nastavení požadované registrace pro schůzku nebo událost:

1

Přihlaste se k webu Webex a pak vyberte Naplánovat schůzku > naplánování schůzky nebo události > Zobrazit upřesňující možnosti > plánování.

2

V části Registrace vyberteVyžadovat registraci účastníka.


 

Registraci nelze použít při opakovaných schůzkách nebo pokud je vybrána možnost Připojit se před hostitelem. Pokud jsou vybrány tyto možnosti, registrace pro schůzku nebo událost je zakázána a všechny předchozí registrace účastníků budou trvale odstraněny. Chcete-li tyto registrace účastníků obnovit, obraťte se na středisko technické pomoci společnosti Cisco.

Další informace o těchto funkcích naleznete v tématu Pokročilé možnosti plánování schůzek a událostí webexu.

 • Do pole Maximální počet žadatelů o registraci zadejte číslonižší, než je kapacita licence pro nastavení registračního limitu.
 • Ponechat automaticky schválit všechny žádosti o registraci nezaškrtnuto, aby byla zajištěna schůzka nebo událost před neoprávněným přístupem. Hostitel ručně přijme nebo odmítne všechny žádosti o registraci. Další informace najdete v tématu Přijetí nebo odmítnutí žádostí o schůzku a registraci událostí.

   

  Pokud toto políčko ponecháte nezaškrtnutá a účastník se zaregistruje po tom, co schůzka nebo událost již začala, nemůže se ke schůzce připojit, dokud neobdrží e-mail s potvrzením registrace a nezadá heslo schůzky. Další informace naleznete v tématu Přijetí nebo odmítnutí žádostí o schůzku a registraci událostí.

 • Pokud zaškrtnete políčko Automaticky schválit všechny žádosti o registraci a účastník se zaregistruje po tom, co schůzka nebo událost již začala, může se účastník připojit ke schůzce nebo události okamžitě bez zadání hesla.
3

(Nepovinné) Chcete-li přizpůsobit registrační formulář tak, aby získal další informace o každém účastníkovi, prokončete kroky v části Přizpůsobení registračního formuláře Schůzkywebexu a události Webex(nový).

4

Klepněte na tlačítko Naplánovat.