Povolení funkce Center Stage na tabletu.
Tato funkce je pouze pro zařízení iPad.

Než začnete

Zahájit schůzku nebo se k ní připojit. Potom klepněte na možnost a spusťte video.

Ve videu vlastního pohledu klepněte na> Povolit aplikaci Center Stage .

Centrum Center Stage můžete také zapnout z Nastavení na zařízení iPad.

Chcete-li Center Stage vypnout, ve videu sebe sama klepněte na> Zakázat aplikaci Center Stage .