הפעלת תכונת Center Stage בטאבלט.
תכונה זו מיועדת לאייפד בלבד.

לפני שתתחיל

התחל פגישה או הצטרף לפגישה. לאחר מכן, הקש כדי להתחיל את הסרטון שלך.

בסרטון הצפייה העצמית שלך, הקש> הפעל את מרכז הבמה .

אתה יכול גם להפעיל את Center Stage מ הגדרות באייפד שלך.

כדי לכבות את מרכז הבמה, בסרטון הצפייה העצמית שלך, הקש> השבת את מרכז הבמה .