Włączanie funkcji Center Stage na tablecie.
Ta funkcja jest dostępna tylko dla iPada.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij spotkanie lub dołącz do niego. Następnie dotknij aby rozpocząć odtwarzanie wideo.

W samodzielnym nagraniu wideo dotknij opcji> Włącz scenę środkową .

Scenę środkową można również włączyć z Ustawienia na iPadzie.

Aby wyłączyć scenę środkową, w samodzielnym nagraniu wideo dotknij opcji> Wyłącz scenę środkową .