Webináře jsou k dispozici na webech verze 41.4 a novějších.

Hostitel

Spoluhostitel

Panelista

Přednášející

Osoba zaznamenávající poznámky

Tlumočník

Účastník

Naplánovat webinář

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zahájení a ukončení webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pozvání účastníků během plánování nebo webináře

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Připojit k videosystému

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Připojte se z videosystému

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Pozvání a připomenutí panelistům během webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Určení nebo úprava uvítací zprávy

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zahájení a ukončení praktického cvičení mezi panelisty

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Změna role účastníka

Ano

Ano, s výjimkou hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Vypnutí videa panelisty

Ano

Ano, s výjimkou hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Vyloučení účastníka

Ano

Ano, s výjimkou hostitelů a dalších spoluhostitelů

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Synchronizace zobrazení vymezené plochy

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zamknutí webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Živý přenos webináře

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Úprava možností události během webináře

Ano

ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Určení prezentujícího

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Přiřazení nebo odebrání oprávnění rolí

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ztlumení nebo zrušení ztlumení účastníků

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zobrazit seznam účastníků

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Zobrazit a snížit všechny zvednuté ruce

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zúčastněte se praktického cvičení

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Kontrola profilu panelistů v přehledech lidí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Zúčastněte se živých diskusí mezi panelisty, aby si účastníci mohli poslechnout

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano, pokud jsou mu udělena oprávnění ke zrušení ztlumení

Pokládejte otázky během relace otázek a odpovědí (Q&A)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Odpovězte a moderujte otázky účastníků v relaci otázek a odpovědí (Q&A)

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Chatujte veřejně

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Odeslání soukromé chatové zprávy panelistovi

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Odeslat reakce

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Sdílet obsah

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Přidávání poznámek k obsahu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Uložení obsahu

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Pište, upravujte, publikujte a ukládejte poznámky, když je webinář naplánován bez určeného pořizovatele poznámek.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Pište, upravujte, publikujte a ukládejte poznámky, když je naplánován webinář s určeným pořizovatelem poznámek.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Zobrazení obsahu publikovaného prezentujícím

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano