Webbsnakar är tillgängliga på version 41.4 och senare webbplatser.

Värd

Medvärd

Diskussionsdeltagare

Presentatör

Antecknare

Tolk

Deltagare

Schemalägg ett webbsingar

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Starta och avsluta ett webbsinar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Bjuda in deltagare när du schemalägger eller i ett webbsingar

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Anslut till ett videosystem

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Delta via ett videosystem

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Bjuda in och påminna panelmedlemmar under ett webbsingar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ange eller redigera ett välkomstmeddelande

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Starta och avsluta ett övningssession bland panelmedlemmarna

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ändra en deltagares roll

Ja

Ja, förutom för värdar och andra cohosts

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Stänga av en paneldelspelares video

Ja

Ja, förutom för värdar och andra cohosts

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Avvisa en mötesdeltagare

Ja

Ja, förutom för värdar och andra cohosts

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Synkronisera stegvy

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Låsa ett webbsingar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Direktuppspela ett webbsingar

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Redigera händelsealternativ under ett webbsingar

Ja

ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Utse en presentatör

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Tilldela eller ta bort rollprivilegier

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Stänga av eller slå på ljudet för mötesdeltagare

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Visa deltagarlista

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Visa och minska alla uppr?ttna händer

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Delta i en övningssession

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Kontrollera en panelists people insights-profil

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Delta i direktsända diskussioner bland deltagarnas diskussionsdelningar och lyssna

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja, när privilegierna att slå på ljudet har getts

Ställ frågor under en frågor och svar-session (Frågor och svar)

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Besvara och moderera deltagarnas frågor i en frågor och svar-session (Frågor och svar)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Chatta offentligt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Skicka en privat chattmeddelande till en panelist

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Skicka reaktioner

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Dela innehåll

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Kommentera innehåll

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Spara innehåll

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Skriv, redigera, publicera och spara anteckningar när ett webbsingar schemaläggs utan ett särskilt mötessekreterare.

Ja

Ja

Ja

Ja

Ej tillämpligt

Ja

Ja

Skriv, redigera, publicera och spara anteckningar när ett webbsingar är schemalagt med ett särskilt mötessekreterare.

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Visa innehåll som publicerats av presentatören

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja