Webinari su dostupni na web-lokacijama verzije 41.4 i novijim verzijama.

Organizator

Suorganizator

Panelist

Izlagač

Bilježeći preuzimač

Tumač

Sudionik

Zakazivanje webinara

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pokretanje i završavanje webinara

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pozivanje sudionika tijekom zakazivanja ili u webinaru

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Poveži se s videosustavom

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Pridružite se iz videosustava

Ne

Ne

Da

Da

Da

Ne

Ne

Pozivanje i podsjećanje panelista tijekom webinara

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Određivanje ili uređivanje poruke dobrodošlice

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Započnite i završite vježbu među panelistima

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Promjena uloge sudionika

Da

Da, osim domaćina i drugih kohosta

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Isključivanje videozapisa panelista

Da

Da, osim domaćina i drugih kohosta

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Izbacivanje sudionika

Da

Da, osim domaćina i drugih kohosta

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Prikaz faze sinkronizacije

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zaključavanje webinara

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Streamanje webinara uživo

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Uređivanje mogućnosti događaja tijekom webinara

Da

da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Određivanje izlagača

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Dodjeljivanje ili uklanjanje privilegija uloga

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Isključivanje i ponovno uključivanje zvuka sudionika

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Prikaz popisa sudionika

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Pogledajte i spustite sve podignute ruke

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Sudjelovanje u vježbanju

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Provjera profila uvida osoba panelista

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Sudjelujte u raspravama uživo među sudionicima panelista kako bi ih sudionici čuli

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da, kada im se daju privilegije za ponovno uključivanje zvuka

Postavljanje pitanja tijekom sesije pitanja i odgovora

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Odgovaranje i moderiranje pitanja sudionika u sesiji pitanja i odgovora

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Javno čavrljanje

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Slanje privatne poruke chata panelistu

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Pošalji reakcije

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Dijeljenje sadržaja

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Dodavanje primjedbi na sadržaj

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Spremanje sadržaja

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Pisanje, uređivanje, objavljivanje i spremanje bilježaka kada je webinar zakazan bez određenog preuzimača bilježaka.

Da

Da

Da

Da

n.d.

Da

Da

Pisanje, uređivanje, objavljivanje i spremanje bilježaka kada je zakazan webinar s određenim preuzimačem bilježaka.

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Prikaz sadržaja koji je objavio izlagač

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da