Webinari su dostupni na lokacijama verzije 41.4 i novijoj verziji.

Organizator

Suorganizator

Panelist

Izlagač

Preuzimač napomena

Prevodilac

Učesnik

Planiranje vebinara

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Započinj i završi vebinar

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Pozivanje učesnika tokom zakazivanja ili u vebinar

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Poveži se sa video sistemom

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Pridružite se sa video sistema

Ne

Ne

Da

Da

Da

Ne

Ne

Pozivanje i podsećanje panelista tokom vebinara

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Određivanje ili uređivanje poruke dobrodošlice

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Započnite i okončajte vežbu među panelistima

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Promena uloge učesnika

Da

Da, osim domaćina i ostalih kohosta

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Isključivanje video zapisa paneliste

Da

Da, osim domaćina i ostalih kohosta

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Izbacivanje učesnika

Da

Da, osim domaćina i ostalih kohosta

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Prikaz faze sinhronizacije

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Zaključavanje vebinara

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Live stream webinar

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Uređivanje opcija događaja tokom vebinara

Da

da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Određivanje prezentatora

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Dodeljivanje ili uklanjanje privilegija uloga

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Priguši ton ili nemuti učesnike

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Prikaži listu učesnika

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Pogled i spuštanje svih podignutih ruku

Da

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Učestvovanje u vežbanju

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Proverite profil uvida u ljude paneliste

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Učestvujte u diskusijama uživo među panelistima koje će učesnici čuti

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da, kada se daju nepromenljive privilegije

Postavljajte pitanja tokom sesije pitanja i odgovora (Q&A)

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Odgovaranje i pitanja umerenih učesnika u pitanjima i odgovorima (Q&A) sesija

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Ćaskanje javno

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Slanje privatne poruke za ćaskanje panelisti

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Pošalji reakcije

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Deli sadržaj

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Komentarisanje sadržaja

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Čuvanje sadržaja

Da

Da

Da

Da

Da

Ne

Ne

Pišite, uređujete, objavljujete i čuvajte beleške kada je webinar planiran bez određenog hvatač beleški.

Da

Da

Da

Da

N/A

Da

Da

Pišite, uređujejte, objavljujete i čuvajte beleške kada je webinar planiran sa određenim hvatač beleški.

Ne

Ne

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Prikaz sadržaja koji je objavio prezentator

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da