1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte do nabídky Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti.

2

Posuňte se dolů na Možnosti webu > Zabezpečení sdílení obsahu aplikace Webex Meetings a nakonfigurujte následující možnosti:

 • Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit snímek obrazovky (pouze zařízení se systémem Android).


   

  Tato funkce platí pouze pro aplikaci Webex; uživatelé mohou při multitaskingu mimo aplikaci Webex pořizovat snímky obrazovky.

 • Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit uživatelům automaticky přijímat všechny požadavky na ovládání klávesnice a myši.

  Když možnost není zaškrtnuta, přednášející musí ručně předat ovládání jinému účastníkovi.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a v části Schůzky vyberte možnost Weby.

2

Vyberte požadovaný web, poté posuňte okno dolů a vyberte možnost Konfigurovat web.

3

V nabídce Společná nastavení vyberte volbu Možnosti webu.

4

Přejděte dolů na Zabezpečení sdílení obsahu aplikace Webex Meetings a nakonfigurujte následující možnosti:

 • Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit snímek obrazovky (pouze zařízení se systémem Android).


   

  Tato funkce platí pouze pro aplikaci Webex; uživatelé mohou při multitaskingu mimo aplikaci Webex pořizovat snímky obrazovky.

 • Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti Povolit uživatelům automaticky přijímat všechny požadavky na ovládání klávesnice a myši.

  Když možnost není zaškrtnuta, přednášející musí ručně předat ovládání jinému účastníkovi.