1

היכנס ל'ניהול אתר Webex' ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל אפשרויות אתר > אבטחת שיתוף התוכן של פגישות Webex והגדר את התצורה של האפשרויות הבאות:

 • בדוק או בטל את הסימון אפשר לכידת מסך (מכשירי Android בלבד).


   

  תכונה זו חלה רק על Webex; משתמשים עדיין יכולים לצלם לכידות מסך תוך כדי ריבוי משימות מחוץ לאפליקציית Webex.

 • בדוק או בטל את הסימון אפשר למשתמשים לקבל באופן אוטומטי את כל הבקשות לשליטה במקלדתובעכבר.

  כאשר האפשרות אינה מסומנת, על המציג להעביר את השליטה באופן ידני למשתתף אחר.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ותחת פגישות, בחר אתרים.

2

בחר את האתר הרצוי ולאחר מכן גלול מטה בחלון שנפתח ובחר קבע את תצורת האתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

גלול מטה אל אבטחת שיתוף התוכן של פגישות Webex וקבע את התצורה של האפשרויות הבאות:

 • בדוק או בטל את הסימון אפשר לכידת מסך (מכשירי Android בלבד).


   

  תכונה זו חלה רק על Webex; משתמשים עדיין יכולים לצלם לכידות מסך תוך כדי ריבוי משימות מחוץ לאפליקציית Webex.

 • בדוק או בטל את הסימון אפשר למשתמשים לקבל באופן אוטומטי את כל הבקשות לשליטה במקלדתובעכבר.

  כאשר האפשרות אינה מסומנת, על המציג להעביר את השליטה באופן ידני למשתתף אחר.