1

היכנס ל'ניהול אתר Webex' ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.

2

גלול מטה אל אפשרויות אתר > אבטחת שיתוף תוכן של Webex Meetings וקביעת התצורה של האפשרויות הבאות:

 • בדוק או בטל את הסימון אפשר לכידת מסך (מכשירי Android בלבד).


   

  תכונה זו חלה רק על Webex; משתמשים עדיין יכולים לקחת לכידות מסך בזמן ריבוי משימות מחוץ ליישום Webex.

 • סמן או בטל את הסימון אפשר למשתמשים לקבל באופן אוטומטי את כל הבקשות לשליטה במקלדת ובעכבר.

  כאשר האפשרות אינה מסומנת, המציג צריך להעביר את השליטה באופן ידני למשתתף אחר.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ותחת Meetings, בחר אתרים.

2

בחר את האתר שברצונך ולאחר מכן גלול מטה את החלון שנפתח ובחר קבע תצורה של אתר.

3

תחת הגדרות נפוצות, בחר אפשרויות אתר.

4

גלול מטה אל אבטחת שיתוף תוכן של Webex Meetings וקבע את התצורה של האפשרויות הבאות:

 • בדוק או בטל את הסימון אפשר לכידת מסך (מכשירי Android בלבד).


   

  תכונה זו חלה רק על Webex; משתמשים עדיין יכולים לקחת לכידות מסך בזמן ריבוי משימות מחוץ ליישום Webex.

 • סמן או בטל את הסימון אפשר למשתמשים לקבל באופן אוטומטי את כל הבקשות לשליטה במקלדת ובעכבר.

  כאשר האפשרות אינה מסומנת, המציג צריך להעביר את השליטה באופן ידני למשתתף אחר.