1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options (Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny).

2

Przewiń w dół do Opcje witryny > Zabezpieczenia udostępniania zawartości Webex Meetings i skonfiguruj następujące opcje:

 • Sprawdź lub usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj na przechwytywanie ekranu (tylko urządzenia z systemem Android).


   

  Ta funkcja dotyczy tylko aplikacji Webex; użytkownicy mogą nadal pobierać zrzuty ekranu podczas wykonywania wielu zadań poza aplikacją Webex.

 • Zaznacz lub usuń zaznaczenie Zezwól użytkownikom na automatyczne akceptowanie wszystkich żądań dotyczących sterowania klawiaturą i myszą.

  Gdy opcja nie jest zaznaczona, prezenter musi ręcznie przekazać kontrolę innemu uczestnikowi.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do usług i w obszarze Spotkania wybierz Witryny.

2

Wybierz żądaną witrynę, a następnie przewiń w dół okno, które otworzy się i wybierz opcję Skonfiguruj witrynę.

3

W części Ustawienia ogólne wybierz Opcje witryny.

4

Przewiń w dół do opcji Zabezpieczenia udostępniania zawartości Webex Meetings i skonfiguruj następujące opcje:

 • Sprawdź lub usuń zaznaczenie opcji Zezwalaj na przechwytywanie ekranu (tylko urządzenia z systemem Android).


   

  Ta funkcja dotyczy tylko aplikacji Webex; użytkownicy mogą nadal pobierać zrzuty ekranu podczas wykonywania wielu zadań poza aplikacją Webex.

 • Zaznacz lub usuń zaznaczenie Zezwól użytkownikom na automatyczne akceptowanie wszystkich żądań dotyczących sterowania klawiaturą i myszą.

  Gdy opcja nie jest zaznaczona, prezenter musi ręcznie przekazać kontrolę innemu uczestnikowi.