1

Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije" > opcije.

2

Pomerite se nadole do opcije lokacije > bezbednost deljenja sadržaja Webex sastanaka i konfigurišite sledeće opcije:

 • Proverite ili opozovite izbor dozvoli hvatanje ekrana (samo Android uređaje).


   

  Ova funkcija se primenjuje samo na Webex; korisnici i dalje mogu da snimaju ekran dok multitasking snimaju izvan Webex aplikacije.

 • Proverite ili opozovite izbor Dozvoli korisnicima da automatski prihvate sve zahteve za kontrolu tastature i miša.

  Kada se opcija ne proveri, prezentator mora ručno da prosledi kontrolu drugom učesniku.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.com, idite na Usluge i u okviru Sastanci izaberite stavku Lokacije.

2

Izaberite željenu lokaciju, a zatim se pomerite nadole kroz prozor koji se otvara i izaberite stavku Konfiguriši lokaciju.

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Opcije lokacije.

4

Pomerite se nadole do bezbednosti deljenja sadržaja Webex sastanaka i konfigurišite sledeće opcije:

 • Proverite ili opozovite izbor dozvoli hvatanje ekrana (samo Android uređaje).


   

  Ova funkcija se primenjuje samo na Webex; korisnici i dalje mogu da snimaju ekran dok multitasking snimaju izvan Webex aplikacije.

 • Proverite ili opozovite izbor Dozvoli korisnicima da automatski prihvate sve zahteve za kontrolu tastature i miša.

  Kada se opcija ne proveri, prezentator mora ručno da prosledi kontrolu drugom učesniku.