Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 je Asistent Webex podporován při schůzkách, které jsou spuštěny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám světel, může přehrávat zvuk světel, upravovat text zvýraznění, měnit popisky zvýraznění, odstraňovat zvýraznění a odesílat světla ostatním.

Kontrola a úprava zvýraznění schůzky

1

Vyberte kartu Zvýraznění na stránce Obsah schůzky na webu Webex.

Informace o přejděte na stránku obsahu schůzky, viz Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Asistentem Webex pro schůzky.

Karta Zvýraznění
2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky, můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte Upravit zvýrazněníUpravit hlavní bod. Proveďte změny a vyberte Uložit zvýraznění úpravUložit úpravy hlavního bodu.

Změna popisku zvýraznění

Vyberte existující popisek a vyberte nový popisek.

Vybrat popisek

Odeslat hlavní body ostatním

Vyberte zvýraznění, která chcete sdílet, a vyberte Sdílení zvýraznění. Zadejte jména nebo e-mailové adresy a vyberte Odeslat e-mail.

Odstranění zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte .

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy světel.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám světel, může přehrávat zvuk zvýraznění, upravovat text zvýraznění, měnit popisky zvýraznění, odstraňovat zvýraznění a odesílat světla ostatním, aby na ně mohli navazovat.

Zkontrolujte hlavní body schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Zvýraznění na stránce Informace o schůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Pomocníkem Webex pro schůzky.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo hostitel s vámi sdílel obsah schůzky nebo webináře, můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Přehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Upravit. Proveďte změny a klepněte na OK.

Upravit hlavní bod

Změna popisku zvýraznění

Klepněte na existující štítek a klepněte na nový popisek.

Klepnout na popisek

Odeslání zvýraznění ostatním v e-mailu

Vyberte zvýraznění, která chcete sdílet, a klepněte na Sdílení zvýraznění

Tento obrázek aem://wemapp-author-prod1a.cisco.com/content/dam/en/us/td/i/400001-500000/450001-460000/458001-459000/458310.JPG není k dispozici v náhledu/cisco.com

. Zadejte jména nebo e-mailové adresy a klepněte na Odeslat e-mail.

Odstranění zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Odstranit.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy světel.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy světel.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám světel, může přehrávat zvuk světel, upravovat text zvýraznění a měnit popisky zvýraznění.

Zkontrolujte hlavní body schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Zvýraznění na stránce Informace o schůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Pomocníkem Webex pro schůzky.

2

Můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Přehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Upravit. Proveďte změny a klepněte na OK.

Upravit hlavní bod

Změna popisku zvýraznění

Klepněte na existující štítek a klepněte na nový popisek.

Klepnout na popisek

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy světel.