V závislosti na zařízení a velikosti schůzky a na tom, zda je obsah sdílen či nikoli, mohou být k dispozici různá rozvržení. Přečtěte si tento článek, kde najdete popis, jak se každé rozvržení jeví a kdy je pro vás dostupné.

Změna aktuálního rozvržení:

1

Během hovoru klepněte na tlačítko Rozvržení na obrazovce a otevřete nabídku Rozvržení.

2

Vyberte rozvržení, které chcete použít.


Změna aktuálního rozvržení:

  1. Během hovoru klepnutím na obrazovku otevřete ovládací prvky hovoru.

  2. Klepnutím na tlačítko Rozvržení otevřete nabídku Rozvržení.

  3. Vyberte rozvržení, které chcete použít.