Olika layouter kan finnas tillgängliga beroende på din enhet och storleken på mötet och om innehållet delas eller inte. Läs den här artikeln för en beskrivning av hur varje layout visas och när den är tillgänglig för dig.

Så här ändrar du den aktuella layouten:

1

Tryck på knappen layout under ett samtal. På skärmen för att öppna Layout-menyn.

2

Markera den layout som du vill använda.


Så här ändrar du den aktuella layouten:

  1. Under ett samtal trycker du på skärmen för att öppna samtals kontrollerna.

  2. Tryck på knappen layout Om du vill öppna Layout-menyn.

  3. Markera den layout som du vill använda.