Det kan finnas olika layouter tillgängliga beroende på din enhet och mötets storlek, och huruvida innehåll delas eller inte. I den här artikeln finns en beskrivning av hur varje layout ser ut och när den är tillgänglig för dig.

Så här ändrar du den aktuella layouten:

  1. Under ett samtal trycker du på enhetens eller pekkontrollerns skärm för att öppna samtalskontrollerna.

  2. Tryck på knappen layout Om du vill öppna Layout-menyn.

  3. Markera den layout som du vill använda.


Det finns två funktioner som du kan aktivera och inaktivera på menyn layouter, vilket kan förbättra utseendet på layouten och optimera skärm utrymmet. Mer information finns i dessa artiklar: personer fokuserar på ombord, på Skriv bords-och rums serierna och döljer deltagare som inte är video i möten.