Različiti rasporedi mogu biti dostupni u zavisnosti od uređaja i veličine sastanka i od toga da li se sadržaj deli ili ne. Pročitajte ovaj članak da biste videli kako se svaki raspored pojavljuje i kada vam je dostupan.

Da biste promenili trenutni raspored:

1

Tokom poziva dodirnite dugme Raspored Na ekranu da biste otvorili meni "Raspored".

2

Izaberite raspored koji želite da koristite.


Da biste promenili trenutni raspored:

  1. Tokom poziva dodirnite ekran da biste pristupili kontrolama poziva.

  2. Dodirnite dugme Raspored Da biste otvorili meni "Raspored".

  3. Izaberite raspored koji želite da koristite.