Ulike oppsett kan være tilgjengelige avhengig av enheten din og størrelsen på møtet, og om innhold deles eller ikke. Les denne artikkelen for en beskrivelse av hvordan hver layout ser ut, og når den er tilgjengelig for deg.

Slik endrer du gjeldende layout:

1

Under en samtale trykker du på Layout-knappen på skjermen for å åpne Layout-menyen.

2

Velg oppsettet du vil bruke.


Slik endrer du gjeldende layout:

  1. Under en samtale trykker du på skjermen for å få tilgang til samtalekontrollene.

  2. Trykk på Layout-knappen for å åpne Layout-menyen.

  3. Velg oppsettet du vil bruke.