Ulike layouts kan være tilgjengelig avhengig av enheten og størrelsen på møtet, samt om innholdet deles. Les denne artikkelen for en beskrivelse av hvordan hver layout vises og når den er tilgjengelig for deg.

Endre gjeldende layout:

  1. I en samtale kan du trykke på enheten eller berøringspanelskjermen for å få tilgang til samtalekontrollene.

  2. Trykk på oppsett - knappen For å åpne Oppsett-menyen.

  3. Velg layouten du vil bruke.


Det er to funksjoner du kan aktivere og deaktivere fra Oppsett-menyen, som kan forbedre utseendet til den valgte layouten og optimere skjerm området. Se disse artiklene for mer informasjon: personer fokuserer på brett, arbeid og rom serier , og skjuler deltakere som ikke er video i møter.