Překlad v reálném čase je podporován jako placený doplněk pro webexové schůzky na webech verze 41.5 a novějších.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje režim webináře Webex Events (nový) překlad v reálném čase jako placený doplněk pro plány podporující až 10 000 uživatelů.

Kromě webexových schůzek audálostí Webex (nové) podporuje aplikace Webex saktualizací 41.7 překlad v reálném čase. Schůzky zahájené nebo spojené z prostoru nepodporují překlad v reálném čase.


Správce webu musí povolit překlad v reálném čase pro schůzky Webex a události Webex (nové).

Další informace o překladu v reálném čase naleznete v tématu Překlad v reálném čase ve webexových schůzkách a událostech.

1

Zapněte Pomocníka Webex tak, že najedete myší na Pomocníka Webex aklepnete na tlačítko Zapnout Pomocníka Webex.

2

Vyberte možnosti překladu pro zavřené titulky a vyberte jazyk, do který chcete přeložit řeč.


 

Ne všechny dialekty jsou zahrnuty v překladu.

Každý účastník si může vybrat svůj vlastní preferovaný jazyk, do které může Asistent Webexu překládat. Maximální počet jedinečných jazyků, které lze na schůzce použít současně, je však pět.

1

Zapněte Pomocníka Webex klepnutím na Pomocník Webex > Zapnout Pomocníka Webex.

2

Klepněte na Pomocníka Webex a zapněte zavřené titulky.

3

Klepněte na Zvolit jazyk a vyberte jazyk, do který má Webex Assistant překládat řeč.


 

Ne všechny dialekty jsou zahrnuty v překladu.

Každý účastník si může vybrat svůj vlastní preferovaný jazyk, do který má Asistent Webex překládat. Maximální počet jedinečných jazyků, které lze na schůzce použít současně, je však pět.

4

Chcete-li tato nastavení uložit, ukončete nastavení Pomocníka Webex.